Filharmonia Rzeszowska


Główny cel remontu Filharmonii Rzeszowskiej, to aby sale – kameralna i koncertowa – uzyskały nową, a na dużej można było organizować większe formy sceniczne. Mała sala budowana byłą praktycznie od podstaw, w koncertowa – scena została zmechanizowana. W obu poprawiono zostanie akustykę i oświetlenie którego realizację powierzono naszej firmie.